Aktiv fritid – varför och hur?

Att främja en aktiv fritid för alla är en investering för att bygga ett hållbart samhälle. Det går att göra mycket med små resurser och mindre justeringar i arbetssätt.

Läs hela artikeln